گیاه ساليكورنيا

0
1995

مشخصات علمی و فنی:

گیاه سالیکورنیا هالوفیت گوشتی بوده که به طور طبیعی در سواحل دریا و حاشیه ماندابهای شور رشد و تکامل یافته است، مستقیما روی خاک با شوری زیاد جوانه می‌زند و با آب دریا آبیاری می‌گردد. گونه bigelovi Salicornia به عنوان یک گیاه زراعی یک ساله، دارای طول دوره رشد تقریبی 200 روزه مناسب شرایط آب و هوایی نیمه استوایی می‌باشد، این وضعیت در سواحل جنوبی کشورمان به خوبی حکم فرما است.

این گیاه از جنبه‌های مختلف خوراکی، دارویی و علوفه‌های حائز اهمیت می‌باشد. در داروسازی از سالیکورنیا به عنوان آنتیاسکوربیوتیک و داروی مدر استفاده می‌شود و همچنین واجد خاصیت ضد قارچی نیز می‌باشد. عمده‌ترین مورد مصرف این گیاه در زمینه تولید پروتئین (حدود 38 درصد) و روغن خوراکی (حدود 5/28 )می‌باشد (کمیت مقدار تولید روغن از این گیاه مانند آفتاب گردان بوده و از لحاظ پروتیین نیز مانند سویا است).

سالیکورنیا در خاک‌هایی با هدایت الکتریکی 150 -17 میلی زیمنس بر سانتیمتر یافت می‌شود. نظر به اینکه این گیاه جذب کننده نمک آب دریا و خاک است، لذا در دراز مدت به شیرین شدن خاک نیز کمک می‌نماید. این گیاه جذب کننده، دی اکسید کربن نیز می‌باشد لذا به عنوان «گیاه معجزه آسا» نام گرفته است و یک عامل کاهش دهنده گازهای گلخانه‌ای می‌باشد. زمینه دیگر بهره‌گیری از کاشت این گیاه، استفاده از کاه (تفاله) آن در ساخت نئوپان‌های فشرده MDF می‌باشد. اهمیت دیگر گیاه سالیکورنیا توانایی آن در پاک سازی محیط زیست از آلودگی‌های نفتی می‌باشد. سالیکورنیا به عنوان یک گیاه مستقر در ساحل دریا در جذب هیدروکربن‌های چند حلقوی آروماتیک قابل توجه است، به نظر می‌رسد که این گیاه دارای پتانسیل باالیی از لحاظ یک مقیاس زنده برای ردیابی هیدروکربن‌های چند حلقوی آروماتیک PHA می‌باشد.

توجيه مالی و اقتصادی:

– ایجاد اشتغال (از هر هکتار مزرعه سالیکورنیا 1200 تا 1500 کیلو گرم دانه، 12 تا 15 تن جرم بیولوژیکی و بین 3 تا 4 تن نمک گیاهی حاصل می‌شود).

– منبع جدید درآمد برای کشاورزان و دامداران در خشک‌ترین و شورترین مناطق (مانند اراضی نمکی و خشک شده اطراف دریاچه اورمیه)

– جلوگیری از طغیان طوفان‌های نمک – پاکسازی محیط زیست از آلودگی‌های نفتی و فلزات سنگین

– استفاده در صنایع غذایی و دارویی

منبع : سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي

ثبت پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here