قوانین جدید بازاریابی

0
795

قوانین جدید بازاریابی

آن‌چه که امروز کارایی دارد، دقیقا عکس آن چیزی است که یک دهه قبل کارایی داشت. اگر در مورد بازاریابی به همان نحوی که بیست سال پیش بوده (و یا حتی ده سال پیش) عمل می‌کنید، کارتان از اساس اشتباه است. دلیل آن ساده است. آنچه که امروزه کارایی دارد عکس آن چیزی است که در گذشته بکار می آمد.

قوانین قدیمی

در اینجا قوانین بازاریابی که در بیشتر دوره های بازرگانی آموزش داده می‌شوند و در بیشتر شرکت‌ها (که بسیاری از آن‌ها سخت تلاش می‌کنند) رواج دارند ارائه شده‌اند.

 • مرحله اول. محصولی تولید کنید که مورد تقاضای بسیاری از خریداران و مصرف کنندگان باشد.
 • مرحله دوم. با ارسال پیام به بیشترین تعداد خریداران احتمالی دسترسی پیدا کنید.
 • مرحله سوم. یک نام برند متمایز بسازید که بتواند برای گروه‌های دیگر محصول نیز بکار رود.

اگرچه حقیقت دارد که شرکت‌هایی در گذشته از این قوانین پیروی کردند و برندهای قوی همچون سونیSony و کوکCoke  را ایجاد کردند، اما این نوع بازاریابی انتشاری دیگر کارایی ندارد زیرا:

 1. اینترنت و وفور رسانه‌ها باعث تقسیم مصرف کننده‌ها و خریداران به گروه‌های کوچکتر با مشخصات و علائق خاص خود شده است.
 2. پیام‌های مورد نظر مصرف کنندگان و خریداران باید مناسب و خاص باشد تا توجه هر کسی را بخود جلب کند.
 3. ازدیاد برند و پیام‌های آن به اندازه‌ای فراگیر شده که مصرف کنندگان و خریداران آن‌ها را نادیده می گیرند.

به بیان دیگر، آنچه که برای کوکاکولا کارایی داشته، برای شما جواب نمی دهد.

قوانین جدید

و اکنون آنچه که کارایی دارد:

 • مرحله اول. محصولی تولید کنید که برای گروه خاصی از مصرف کنندگان و خریداران باشد.
 • مرحله دوم.  هدف پیام‌های اولیه خود را بر مخاطبینی تنظیم کنید که تبدیل به طرفداران شما می‌شوند.
 • مرحله سوم. آن طرفداران را وادارید تا برند و آینده عرضه محصول شما را تعریف کنند.

توجه داشته باشید که این درست عکس آن چیزی است که در گذشته کارایی داشت.

 1. در جایی که قوانین گذشته بر انتشار گسترده و انواع مختلف رسانه‌های عمومی تاکید داشت، قوانین جدید بر انتشار محدود تاکید دارد و از رسانه‌های خاص استفاده می‌کند.
 2. وقتی که قوانین گذشته به دسترسی به عموم نظر داشت، قوانین جدید قصد دسترسی به گروه‌های کوچک افراد دارد.
 3. در جایی که قوانین گذشته شما را در کنترل برند و تقدیر رها می‌کرد، قوانین جدید آن کنترل را به دستان مشتریان شما سپرده است.

با مسئولیت خودتان آن قوانین را نادیده بگیرید.

منبع: وبسایت خلاقیت

ثبت پاسخ

Please enter your comment!
Please enter your name here