پلتج چگونه به تولیدکنندگان کمک میکند؟


شرایط و الزامات
1. با وجود آنکه poltej.com تلاش خود را جهت دقت در انتقال سفارش های خرید ،کالاهای فروشی و فروش فوری ها و صحیح بودن اطلاعات درج شده در پروفایل اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی واطلاعات وب سایت بکار مى‌بندد، به هیچ وجه دقت و صحت آنها را تضمین نمی کند . poltej.com هیچگونه تعهد و یا مسئولیتى در قبال سفارش های خرید ،کالاهای فروشی و فروش فوری ها درج شده توسط اشخاص و یا شرکت‌ها، در این وب سایت به عهده نمی‌گیرد.
2. استفاده شما از امکانات واطلاعات وب سایت poltej.comصرفا با مسئولیت شخصى خود شما صورت مى‌گیرد. وب سایت poltej.com تعهدى در قبال خسارات مستقیم و یاغیر مستقیم، اتفاقى، تبعى و کیفرى ناشى از دسترسى و استفاده شما از وب سایت poltej.com ندارد.
3. سفارش های خرید ،کالاهای فروشی و فروش فوری ها در وب سایت، توسط اشخاص و شرکت‌هایی درج می‌شوند که هیچ نوع رابطه‌ی حقیقی و یا حقوقی با این وب سایت ندارند. مسئولیت مستقیم سفارش های خرید ،کالاهای فروشی و فروش فوری ها ، با کاربران مربوطه می‌باشد و صحت و سقم آن توسط poltej.com ادعا و یا تضمین نمی‌شود.
4. وب سایت poltej.com ، جهت نمایش سفارش های خرید ،کالاهای فروشی و فروش فوری ها چه به صورت عادی و چه به صورت ویژه، قرارداد و یا تعهد نامه‌ای با کاربران منعقد نمی‌کند. مطالب مندرج در سفارش های خرید ،کالاهای فروشی و فروش فوری ها ممکن است توسط کاربران مربوطه بصورت مداوم تغییر کند و یا به روز شود. در این زمینه poltej.com ، هیچ گونه مسولیتی نمی‌پذیرد و poltej.com صرفا نمایش دهنده مطالب درج شده توسط کاربران می‌باشد.
5. هرگونه پیام یا مطلبى از جمله سفارش های خرید ،کالاهای فروشی و فروش فوری ها ، عکس، پیام در تماس با ما و غیره که به وب سایت ارسال مى‌کنید غیر محرمانه و غیر قابل تملک تلقى خواهد شد. poltej.com میتواند به هر منظورى بصورت غیر محدود به، باز تولید، تحلیل، پردازش، مخابره، نشر، پخش و یا ارسال و الصاق اطلاعات ارسالی شما بپردازد.
6. poltej.com مختار است، هر گونه پیام، سفارش های خرید ،کالاهای فروشی و فروش فوری هاو یا عکسی که به این وب سایت ارسال می‌کنید، و یا اکانتی را که ایجاد می‌کنید، در هر زمان که ضروری بداند حذف نماید.
7. poltej.com در مورد اطلاعات هر وب سایت دیگرى که با این وب سایت مرتبط باشد، لینک داده باشد و یا لینک آن در وب سایت قرار دارد، مسئول نیست. این وب سایت‌ها توسط اشخاص و یا شرکت‌های دیگرى غیر از poltej.com ایجاد شده‌اند. poltej.com بعنوان ناشر یا مروج مطالب مندرج در این وب سایت‌ها عمل نمى‌کند.
8. قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجراِ و تأثیر این توافق نامه حاکم خواهند بود.
poltej.com مى تواند با به روز کردن شرایط استفاده از وب سایت، در هر زمان این "شرایط والزامات" را مورد تجدید نظر قرار دهد. شما مقید و متعهد به رعایت چنین تجدید نظرهایى هستید و بنابرین لازم است هر از چند گاهی از این صفحه دیدن نمایید تا از شرایط و الزامات جارى و لازم الاجراِ در زمان منظور مطلع شوید.